logo_projekt

Spletni portal Boletus informaticus

Statistika Letna poročila Karte razširjenosti Fotografije v BI Strokovnjaki    Prijava  Registracija

Karte razširjenosti

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - W - X - Y - Z - Ž
   
Iskalni niz
 

- V -

Vrsta imena: latinsko imeslovensko imesinonimianamorfi
Latinsko ime
Valsa Fr. (1849)
Valsa abietis Fr. (1849)
Valsa abietis Nitschke (1867)
Valsa ambiens (Pers.) Fr. (1849)
Valsa ceratophora Tul. & C. Tul. (1863)
Valsa ceratosperma (Tode) Maire (1937)
Valsa flavovirescens Nitschke
Valsa intermedia Nitschke (1870)
Valsa kunzei Nitschke (1849)
Valsa laurocerasi Tul. & C. Tul. (1863)
Valsa malicola Z. Urb. (1956)
Valsa myricariae Rehm
Valsa nivea (Hoffm.) Fr. (1849)
Valsa pini (Alb. & Schwein.) Fr. (1849)
Valsa platani (Schwein.) Cooke (1879)
Valsa rubi Fuckel
Valsa salicina (Pers.) Fr. (1849)
Valsa salicina f. tetraspora Fr.
Valsa sepincola Fuckel (1874)
Valsa sordida Nitschke (1870)
Valsalnicola D.M. Walker & Rossman (2012)
Valsalnicola oxystoma (Rehm) D.M. Walker & Rossman (2012)
Valsaria Ces. & De Not. (1863)
Valsaria insitiva (Tode) Ces. & De Not. (1863)
Valsella Fuckel (1870)
Valsella amphoraria (Nitschke) Sacc. (1882)
Vanderbylia fraxinea (Bull.) D.A. Reid (1973)
Vararia P. Karst. (1898)
Vararia ochroleuca (Bourdot & Galzin) Donk (1930)
Vascellum F. Smarda (1958)
Velutaria Fuckel (1870)
Velutaria cinereofusca W. Voss
Velutarina Korf ex Korf (1971)
Velutarina rufo-olivacea (Alb. & Schwein.) Korf (1953)
Veluticeps (Cooke) Pat. (1894)
Veluticeps abietina (Pers.) Hjortstam & Tellería (1990)
Venturia De Not. (1844)
Venturia Sacc. (1882)
Venturia chlorospora (Ces.) P. Karst. (1873)
Venturia ditricha (Fr.) P. Karst. (1873)
Venturia fraxini Aderh. (1897)
Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter (1875)
Venturia orni M. Ibrahim, M. Schlegel & T.N. Sieber (2016)
Venturia potentillae (Wallr.) Cooke (1877)
Venturia pyrina Aderh. (1896)
Verpa Sw. (1815)
Verpa agaricoides (DC.) Pers.
Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. (1893)
Verpa bohemica var. bispora (Sorokīn) Syd. (1910)
Verpa conica (O.F. Müll.) Sw. (1815)
Verpa fulvocincta Bres.
Verrucaria Schrad. (1794)
Verrucaria caerulea DC. (1805)
Verrucaria elaeomelaena (A. Massal.) Arnold (1868)
Verrucaria marmorea (Scop.) Arnold (1885)
Verticillium Nees (1816)
Verticillium agaricinum var. agaricinum (Link) Corda (1838)
Verticillium dahliae Kleb. (1913)
Vesiculomyces E. Hagstr. (1977)
Vesiculomyces citrinus (Pers.) E. Hagstr. (1977)
Vibrissea Fr. (1822)
Vibrissea filisporia (Bonord.) Korf & A. Sánchez (1967)
Vibrissea flavovirens (Pers.) Korf & J.R. Dixon (1974)
Vibrissea truncorum (Alb. & Schwein.) Fr. (1822)
Viscum L.
Viscum album L.
Vitreoporus Zmitr. (2018)
Vitreoporus dichrous (Fr.) Zmitr. (2018)
Volucella
Volucella bombylans Linnaeus (1758)
Volucella inanis Linnaeus (1758)
Volucella inflata Fabricius (1794)
Volucella pellucens Linnaeus (1758)
Volucella zonaria Poda (1761)
Volutella Fr. (1832)
Volutella buxi (Corda) Berk. (1850)
Volutella ciliata (Alb. & Schwein.) Fr. (1832)
Volvaria (Fr.) P. Kumm. (1871)
Volvariella Speg. (1899)
Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer (1951)
Volvariella bombycina var. flaviceps (Murrill) Shaffer (1957)
Volvariella caesiotincta P.D. Orton (1974)
Volvariella cinerascens (Bres.) M.M. Moser (1953)
Volvariella fuscidula (Bres.) M.M. Moser
Volvariella hypopithys (Fr.) Shaffer (1957)
Volvariella media (Schumach.) Singer (1951)
Volvariella murinella (Quél.) M.M. Moser (1953)
Volvariella pusilla (Pers.) Singer (1951)
Volvariella surrecta (Knapp) Singer (1951)
Volvariella taylorii (Berk. & Broome) Singer (1951)
Volvariella volvacea (Bull.) Singer (1951)
Volvopluteus Vizzini, Contu & Justo (2011)
Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini, Contu & Justo (2011)
Vouauxiella Petr. & Syd. (1927)
Vouauxiella lichenicola (Linds.) Petr. & Syd. (1927)
Vuilleminia Maire (1902)
Vuilleminia alni Boidin, Lanq. & Gilles (1994)
Vuilleminia comedens (Nees) Maire (1902)
Vuilleminia coryli Boidin, Lanq. & Gilles (1989)
Vulpicida J.-E. Mattsson & M.J. Lai (1993)
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson (1993)
Vulpicida tubulosus (Schaer.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai (1993)
Slovensko ime
vabljiva golobica
vabljiva nitkarka
vaclavka (sivorumena mraznica)
valujoča nitkarica
vampki (borov glivec)
varljiva golobica
varljiva kolobarnica
varljiva koprenka
varljiva mlečnica
varljiva njivnica
varljiva plamenka
varljiva prahoglavka
varljiva prašnica
varljiva razcepljenka
varljiva rusoglavka
varljiva skledica (zgodnja skledica)
varljiva ščitovka
varljiva vlažnica
varljiva zlatenka
varljiva zrnovka
varljivi dežniček
varljivi jezik
varljivi turek
vatovci
vatovke
večbarvna koprenka
večni luknjičar (večni trdikovec)
večnoluknjičarji
vegasta gnezdovka
vegasta golobica (škrlatna golobica)
vegasta mlečnica
vegasti ježek (rumeni ježek)
vejina korenovka (veljavno ime Collybiopsis ramealis (Bull.) Millsp. (1913), syn. Collybiopsis ramealis)
vejina slojevka
velekorenovke
velemešičkarice
velepodvihanke
velesina livka
velezraščenke
veličastni kukmak
veličastni kukmak, beli različek (veljavno ime Agaricus augustus var. albus M.M. Moser (1983), syn. Agaricus augustus var. albus)
velika badhamija
velika bukova listna hržica
velika česnovka (porova sehlica)
velika črna gozdna mravlja
velika črnivka
velika dežnikarica (orjaški dežnik)
velika goba (črneča velezraščenka)
velika kijevka (veliki kijec)
velika lisička (oljkov livkar)
velika livka (pozna lijevka)
velika nožničarka (veljavno ime Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini, Contu & Justo (2011), syn. Volvariella speciosa)
velika pajčolanka (velika rdečelistka)
velika polžarka (veliki slinar)
velika puhavka (orjaški plešivec)
velika rdečka (velika vlažnica)
velika rebrasta vrečka (pomladanski loputar)
velika smrdljiva sehlica (zeljarski korenovec)
velika tintnica (veljavno ime Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. (1797), syn. Coprinus comatus)
velika tintnica, kijasti različek
velika trobljica (veljavno ime Tubaria praestans (Romagn.) M.M. Moser (1978), syn. Tubaria praestans)
velika zraščenka (veljavno ime Grifola frondosa (Dicks.) Gray (1821), syn. Grifola frondosa)
velika zvezda (ovratniška zvezdica)
velika žveplenjača (opečnata žveplenjača)
velikanka (veljavno ime Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. (1821), syn. Dendropolyporus umbellatus)
veliki borov strženar
veliki črnonogi luknjičar (trdi temnoluknjičar)
veliki hrastov kozliček ali strigoš (veljavno ime Cerambyx cerdo Linnaeus (1758), syn. Cerambyx cerdo)
veliki lovkar (lovkasta mrežnica)
veliki macesnov lubadar (veljavno ime Ips cembrae Heer (1836), syn. Ips cembrae)
veliki rjavi rilčkar
veliki rogač (veljavno ime Lucanus cervus Linnaeus (1758), syn. Lucanus cervus)
veliki smrekov kapar ali velika smrekova lekanja (veljavno ime Physokermes piceae Schrank (1801), syn. Physokermes piceae)
veliki topolov kozliček
veliki voluhar
veliki zimski pedic ali veliki zmrzlikar (veljavno ime Erannis defoliaria Clerck (1759), syn. Erannis defoliaria)
velikoluknjičasti plutač
velikoluknjičasti spužvovec
velikolupinasti lupinar
velikoluska mušnica
velikomrežasta ogrinjalka (smrdljivi mavrahovec)
velikonočnica (marčna polževka)
velikotrosna kučmica
velikotrosna stožka
velikotrosna tintnica
velikotrosna želatinka (vijoličasta želatinka)
velikotrosni kamrovec
velikotrosni kukmak (veljavno ime Agaricus urinascens (Jul. Schäff. & F.H. Møller) Singer (1951), syn. Agaricus urinascens)
velikotrosni zajček
venčasta čaša (veljavno ime Sarcosphaera coronaria (Jacq.) Boud. (1893), syn. Sarcosphaera coronaria)
venčasta kolobarnica (veljavno ime Tricholoma batschii Gulden (1969), syn. Tricholoma batschii)
venčasti nogavičar (orošeni nogavičar)
venčnice
veneča griva
veneča tintnica
verticilijska uvelost listavcev
vetrnična čašica (gomoljasta zalogarica)
vgreznjena mušnica (podaljšana mušnica)
vgreznjenke
vijoličasta bankera
vijoličasta bledivka
vijoličasta golobica (modrikasta golobica)
vijoličasta golobica (veljavno ime Russula violacea Quél. (1883), syn. Russula violacea)
vijoličasta kolenica (vijoličasta kolesnica)
vijoličasta kolesnica, lilasti različek
vijoličasta kolesnica, tridentinski različek (veljavno ime Lepista nuda var. tridentina (Singer) Singer (1949), syn. Lepista nuda var. tridentina)
vijoličasta koprenka
vijoličasta koprenka, jelova podvrsta
vijoličasta lepoglavka (modrikasta lepoglavka)
vijoličasta mlečnica (veljavno ime Lactarius violascens (J. Otto) Fr. (1838), syn. Lactarius violascens)
vijoličasta sehlica (veljavno ime Marasmius wynneae Berk. & Broome (1859), syn. Marasmius wynnei)
vijoličasta skledica (veljavno ime Geoscypha violacea (Pers.) Lambotte (1887), syn. Geoscypha violacea)
vijoličasta slojevka (škrlatni skladovec)
vijoličasta tratnica (modrikasta tratnica)
vijoličasti lepozob (višnjeva ježevka)
vijoličastobela čeladica
vijoličastomlečna mlečnica (postavna mlečnica)
vijolična kolesnica (dišeča kolesnica)
vijoličnobetna golobica (veljavno ime Russula violeipes Quél. (1898), syn. Russula violeipes)
vijoličnordeča golobica
vijoličnorjava čeladica
vijoličnorjava kolobarnica
vijoličnosočna skledica
vilični rožiček
viljeminke
vimarka (ovčji mesnatovec)
vinska polževka
vinski dežniček (veljavno ime Lepiota fuscovinacea F.H. Møller & J.E. Lange (1940), syn. Lepiota fuscovinacea)
vinskobarvna skledica (vinskordeča skledica)
vinskordeča črnivka (veljavno ime Psathyrella bipellis (Quél.) A.H. Sm. (1946), syn. Psathyrella bipellis)
vinskorjava golobica
virginijska nitkarica (veljavno ime Stemonitis virginiensis Rex (1891), syn. Stemonitis virginiensis)
visoka latvobetka (visoki loputar)
visoka plešivka (visoka prašnica)
visoki kukmak (rjavi lupinar)
visoki kukmak (sivi lupinar)
visoki smrček
visokobetna širokolistka (mila širokolistka)
višnjeva golobica (veljavno ime Russula turci Bres. (1881), syn. Russula turci)
višnjeva koprenka
višnjeva koprenka, zbledeli različek (veljavno ime Cortinarius caerulescens var. depallens (M.M. Moser) Quadr. (1985), syn. Cortinarius caerulescens var. depallens)
vitezovka (navadna mrežnica)
vitezovka (zelenkasta kolobarnica)
vitezovka (zimska kolobarnica)
vitka črnivka
vitka kapica
vitka korenovka (vitki korenovec)
vitka korenovka, rumenolistni različek (širokolistni korenovec)
vitka korenovka, žleborobi različek (žleborobi korenovec)
vitka lesenjača (veljavno ime Xylaria hypoxylon (L.) Grev. (1824), syn. Xylaria hypoxylon)
vitka nožničarka
vitka ščitoglavka (veljavno ime Cudonia confusa Bres. (1892), syn. Cudonia confusa)
vitki slinar
vitki slinar (pegasti slinar)
vitkobet
vitkobetna ježevka
vitkobetna mrežka (veljavno ime Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek. (1975), syn. Dictydium cancellatum)
vittadinijeva mušnica
vkopana koprenka
vladimirova skledica
vlagokazna zvezdica (vlagomerni zvezdež)
vlagoleske
vlagoljubna koprenka
vlagoljubna koprenka (volnata koprenka)
vlagomerke (veljavno ime Colpoma Wallr. (1833), syn. Colpoma)
vlaknasta vlažnica (zažetotrosna vlažnica)
vlaknata korenarka (veljavno ime Rhodocollybia filamentosa (Velen.) Antonín (1986), syn. Rhodocollybia filamentosa)
vlaknata razcepljenka
vlažke
vlažnica (veljavno ime Hygrocybe persistens var. konradii (R. Haller Aar.) Boertm. (1995), syn. Hygrocybe konradii)
vlažnice
vlažnice
vlažnoroba koprenka (veljavno ime Cortinarius triformis Fr. (1838), syn. Cortinarius melleopallens)
vlažnoroba livka
vlažnorobi zajček
vlecljiva čeladica
vmesna koprenka
vmesna mlečnica
vmesna prašilka
vodenasta čeladica
vodenasta črnivka
vodenasta livka (vodna livka)
vodenasta livka
vodenasta mlečnica (veljavno ime Lactarius serifluus (DC.) Fr. (1838), syn. Lactarius serifluus)
vogeška polpletenka
volčičja sehlica
volčja globanja (volčji goban)
volčji hlebec (ovčarska lupljivka)
volnata mlečnica (polstena mlečnica)
volnati lepozob (votličasta ježevka)
volovski jezik (jetrasta cevača)
vonjava golobica
vonjava gostolistka
vonjava ježevka
vonjava koprenka (vonjavna koprenka)
vonjava koprenka (pelargonijina koprenka)
vonjava livka
vonjava mlečnica
vonjava rdečelistka
vonjava risnica
vonjava zlatoluknjičarka
vonjavi lepozob
vonjavi luskinovec (veljavno ime Pholiota heteroclita (Fr.) Quél. (1872), syn. Hemipholiota heteroclita)
vonljiva golobica
vorontzovov jelov lubadar
voskasta čeladica
voskasta koprenka
voskasta lepoglavka (veljavno ime Calocybe chrysenteron (Bull.) Singer (1962), syn. Calocybe cerina)
voskasta vlažnica (veljavno ime Hygrocybe ceracea (Wulfen) P. Kumm. (1871), syn. Hygrocybe ceracea)
voskasti luskinar
voskocevke (pokrivače)
voskocevke
voščenci
voščenci
voščenka (zajetna polževka)
voščenobetna golobica (voščenolistna golobica)
vošoustova tintnica (veljavno ime Coprinus vosoustii Pilát (1942), syn. Coprinus vosoustii)
votličasta koprenka
votlinarji
votlinasta gomoljika
votlobetna golobica
votlobetna golobica (baržunasta golobica)
votlobetni dežnikovec (kredasti dežnikovec)
votlobetni gobanček (veljavno ime Suillus cavipes (Opat.) A.H. Sm. & Thiers (1964), syn. Boletinus cavipes)
vranja rdečelistka
vražja goba (vražji goban)
vrbina medlenka (vrbova medlenka)
vrbina naležnica
vrbina panjevka (vrbova panjevka)
vrbina pecljevka (čašasta pecljevka)
vrbina rdečelistka (vrbova rdečelistka)
vrbina usnjatovka
vrbov luskinar
vrbov ostrigar (bukov ostrigar)
vrbov plutač (veljavno ime Phellinus igniarius (L.) Quél. (1886), syn. Phellinus igniarius)
vrbova katranasta pegavost
vrbova koprenka (veljavno ime Cortinarius salignus (Mos. & Kell.) Garn., syn. Cortinarius salignus)
vrbova opnovka (veljavno ime Peniophora lycii (Pers.) Höhn. & Litsch. (1907), syn. Peniophora lycii)
vrbova ploskocevka (veljavno ime Trametes suaveolens (L.) Fr. (1838), syn. Trametes suaveolens)
vrbova strnjenka (veljavno ime Neofavolus suavissimus (Fr.) Seelan, Justo & Hibbett (2016), syn. Lentinus suavissimus)
vrbova ščitovka
vrbova zamazanka (pecljata zamazanka)
vrbova žametnica
vrbove rje
vrbove rje
vrčki (mala štorovka)
vresin goban
vresina livka (veljavno ime Omphalina ericetorum (Bull.) M. Lange (1955), syn. Clitocybe ericetorum)
vresina prašnica
vresjeva prašnica (pašniška prašnica)
vretenasta grivuša
vretenasta kolobarnica
vretenasta kolobarnica, bukov različek
vretenasta kolobarnica, iglavčev različek
vretenasta kolobarnica, mekinasti različek (oranžnomekinasta kolobarnica)
vretenasta koprenka
vretenasta medlenka (kakavova medlenka)
vretenasta stožka
vretenasta širokolistka (zavita širokolistka)
vretenastotrosna golica
vrhovka (bljuvna golobica)
vrstna trhlica (veljavno ime Neoantrodia serialis (Fr.) Audet (2017), syn. Trametes serialis)
vrščajeva koprenka (veljavno ime Calonarius rufo-olivaceus (Pers.) Niskanen & Liimat. (2022), syn. Cortinarius rufo-olivaceus)
vrtači
vrtna zelenolistka
vrtna zelenolistka (rdečeča zelenolistka)
vrtni kukmak (dvotrosni kukmak)
vrtni lesar (veljavno ime Anisandrus dispar (F. 1792), syn. Anisandrus dispar)
vrtni smrček (veljavno ime Morchella vaporaria Brond. (1830), syn. Morchella hortensis)
vuk (hišni lesomor)
vznožna trohnoba iglavcev (žoltorobi rjavopor)
vzpomladna platničarica (pomladanska mušnica)
Sinonimi
Valsa eutypa (Ach.) Nitschke (1870)
Valsa friesii (Duby) Fuckel (1870)
Valsa lata (Pers.) Nitschke (1867)
Valsa prunastri (Pers.) Fr. (1849)
Valsa sorbi (Alb. & Schwein.) Fr. (1849)
Valsa spinosa (Pers.) Nitschke (1867)
Valsa vitis (Schwein.) Fuckel (1870)
Vascellum pratense (Pers.) Kreisel (1962)
Velutaria rufo-olivacea (Alb. & Schwein.) Fuckel (1870)
Vermicularia Tode (1790)
Vermicularia dematium (Pers.) Fr. (1829)
Vermicularia liliacearum Westend. (1866)
Verpa bohemica var. bohemica (Krombh.) J. Schröt. (1893)
Verpa digitaliformis Pers. (1822)
Verticillium buxi (Link) Auersw. & Fleischh. (1867)
Viscum album subsp. album L.
Volvaria plumulosa Lasch ex Quél. (1878)
Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout & Enderle (1986)
Volvariella gloiocephala (DC.) Wasser (1988)
Volvariella hypopithys (Fr.) M.M. Moser (1957)
Volvariella parvula var. biloba Massee
Volvariella plumulosa (Lasch ex Quél.) Singer (1951)
Volvariella speciosa (Fr.) Singer (1951)
Volvariella speciosa var. gloiocephala (DC.) Singer (1951)
Anamorfi
Vermicularia melicae Fuckel
O portalu Pogoji uporabe Piškotki ISSN 2670-7705 Statistika obiskov Kontakt Povezave