logo_projekt

Spletni portal Boletus informaticus

Statistika Letna poročila Karte razširjenosti Fotografije v BI Strokovnjaki    Prijava  Registracija

Karte razširjenosti

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - W - X - Y - Z - Ž
   
Iskalni niz
 

- J -

Vrsta imena: latinsko imeslovensko ime
Latinsko ime
Jackrogersella L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler (2017)
Jackrogersella cohaerens (Pers.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler (2017)
Jackrogersella multiformis (Fr.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler (2017)
Juglanconis Voglmayr & Jaklitsch (2017)
Juglanconis appendiculata Voglmayr & Jaklitsch (2017)
Juglanconis juglandina (Kunze) Voglmayr & Jaklitsch (2017)
Junghuhnia Corda (1842)
Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden (1972)
Slovensko ime
jablanov plutač (vrbov plutač)
jablanov zlatoluknjičar (mehki zlatoluknjičar)
jablanova bodičevka (veljavno ime Sarcodontia setosa (Pers.) Donk (1952), syn. Sarcodontia setosa)
jablanova pepelovka
jabolčnica (pozna lijevka)
jadranka (navadna mrežnica)
jadranska lupljivka
jagodasti skorjoder
jagodna golobica
jagodnjak
jajčasta krvnica (jajčasti kadilček)
jajčasta mušnica
jajčasta prahovka (veljavno ime Chaetosphaeria ovoidea (Fr.) Constant., K. Holm & L. Holm (1995), syn. Zignoëlla ovoidea)
jajčasta prašnica
jajčasta tintnica (velika tintnica)
jajčasta zlatenka (veljavno ime Trichia varia (Pers.) Pers. (1794), syn. Trichia varia)
jajček (knežja mušnica)
jajčevke
jajčja goba (navadna lisička)
jamamaj (japonska sviloprejka)
jamičarji
jamičarke
jamičasta ježevka (veljavno ime Hydnellum scrobiculatum (Fr.) P. Karst. (1880), syn. Hydnellum scrobiculatum)
jamičasta mlečnica
jamičasti goban (jamičasti polded)
jamičasti loputar (veljavno ime Helvella lacunosa Afzel. (1783), syn. Helvella lacunosa)
janežev grmiček (janeževa žilavka)
janeževa griva
janeževa koprenka
janeževa livka (veljavno ime Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. (1871), syn. Clitocybe odora)
janeževa žilavka, nedišeči različek (nedišeča žilavka)
jantarnorjava rdečelistka (seskasta rdečelistka)
japonska hrastovka (užitni nazobčanec)
jarčki (sivorumena mraznica)
jasminova koprenka
javor
javorjeva katranasta pegavost
javorjeva krastovka
javorjeva lišajevka
javorjeva pepelovka (veljavno ime Sawadaea tulasnei (Fuckel) Homma (1937), syn. Sawadaea tulasnei)
jedrnice
jeklarska koprenka
jekleno modra rdečelistka (modra rdečelistka)
jeklenočrna čeladica
jelenčja koprenka
jelenji jezik (jetrasta cevača)
jelenova bodičnica (rjavi ježevec)
jelenova ščitovka (veljavno ime Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. (1871), syn. Pluteus atricapillus)
jelenovo uho
jelka
jelkin glivec
jelkin luknjač
jelkin različek (panterjeva mušnica, jelkin različek)
jelkin sivoluknjičar (veljavno ime Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. & Ryvarden (1985), syn. Cinereomyces lindbladii)
jelkina bolinka
jelkina griva
jelkina irhovka (veljavno ime Podofomes trogii (Fr.) Pouzar (1971), syn. Lasiochlaena trogii)
jelkina kosmičevka
jelkina plitvica
jelkina pološčenka (veljavno ime Ganoderma carnosum Pat. (1889), syn. Ganoderma carnosum)
jelkina razcepljenka
jelkina širokolistka (veljavno ime Oudemansiella melanotricha (Dörfelt) M.M. Moser (1983), syn. Oudemansiella melanotricha)
jelkina zlatovka
jelkov bradovec (veljavno ime Hericium flagellum (Scop.) Pers. (1797), syn. Hericium caput-ursi)
jelkov goban (borov goban)
jelkov kelihovec
jelkov kolutec (veljavno ime Aleurodiscus amorphus Rabenh. (1888), syn. Aleurodiscus amorphus)
jelkov slojevec
jelkova apnenka
jelkova kajfežulja
jelkova mlečnica (spolzka mlečnica)
jelkova plamenka
jelkova popkarica (veljavno ime Chrysomphalina grossula (Pers.) Norvell, Redhead & Ammirati (1994), syn. Cuphophyllus grossulus)
jelov koreničnik (borov trohnobnež)
jelov metličasti rak
jelov plutač
jelov privihanec (veljavno ime Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilát (1969), syn. Buchwaldoboletus lignicola)
jelov trohnobnež
jelov vejni lubadar
jelova koprenka (vijoličasta koprenka, jelova podvrsta)
jelova uš
jelova zlatolistka (veljavno ime Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) Clémençon (1982), syn. Gerronema chrysophyllum)
jelova zobnica (veljavno ime Hyphodontia abieticola (Bourdot & Galzin) J. Erikss. (1958), syn. Hyphodontia abieticola)
jelšar
jelšarji
jelšev luknjač (veljavno ime Mensularia radiata (Sowerby) Lázaro Ibiza (1916), syn. Mensularia radiata)
jelšev luskinar (veljavno ime Flammula alnicola (Fr.) P. Kumm. (1871), syn. Flammula alnicola)
jelšev polgoban (navadni jelšar)
jelševa alpova
jelševa bolinka
jelševa čeladica (zgodnja čeladica)
jelševa čeladica
jelševa golobica
jelševa koprenka
jelševa mlečnica (jelšina mlečnica)
jelševa močvirka
jelševa podvihanka (veljavno ime Paxillus rubicundulus P.D. Orton (1969), syn. Paxillus rubicundulus)
jelševa razcepljenka
jelševa viljeminka
jelševinska koprenka
jelševka (mala štorovka)
jelšin lupinar
jelšina livka (veljavno ime Clitocybe velenovskyi Bon (1983), syn. Clitocybe velenovskyi)
jelšina plitvica
jesenov ožig (jesenova pecljevka)
jesenov skorjoder (moravski skorjoder)
jesenov skorjoder
jesenov skorjoder
jesenov škrlup (veljavno ime Venturia fraxini Aderh. (1897), syn. Spilocaea fraxini)
jesenov večnoluknjičar (brestova trdocevka)
jesenov večnoluknjičar (veljavno ime Vanderbylia fraxinea (Bull.) D.A. Reid (1973), syn. Vanderbylia fraxinea)
jesenov zavrtač ali modro sitce (veljavno ime Zeuzera pyrina Linnaeus (1761), syn. Zeuzera pyrina)
jesenova listna uš
jesenova opnovka (veljavno ime Peniophora limitata (Chaillet) Cooke (1879), syn. Peniophora limitata)
jesenska drobnotroska
jesenska kučmica (obrobljena kučmica)
jesenska razcepljenka (veljavno ime Inocybe posterula (Britzelm.) Sacc. (1887), syn. Inocybe posterula)
jesenski goban (veljavno ime Boletus edulis Bull. (1782), syn. Boletus edulis)
jesenski goban, beli različek (personov goban)
jesenski hrček (jesenski loputar)
jesenski loputar, bledi različek (veljavno ime Helvella crispa var. pallescens Schaeff. (1774), syn. Helvella crispa var. pallescens)
jetičnica (dišeča sehlica)
jetrasta mlečnica (veljavno ime Lactarius hepaticus Plowr. (1905), syn. Lactarius hepaticus)
jezičarji
jezičasti glavatec (kačonova glavatka)
jezički (veljavno ime Microglossum Sacc. (1884), syn. Microglossum)
jezikasti kijec
jeziki
jezikovci (veljavno ime Trichoglossum Boud. (1885), syn. Trichoglossum)
ježasta prašnica
ježasti dežniček (veljavno ime Lepiota echinella Quél. & G.E. Bernard (1888), syn. Lepiota echinella var. echinella)
ježasti sehliček
ježasti sirovec (ježasti skutovec)
ježasti skutovec
ježevci
ježevka (rdečkasti ježek)
ježevke
ježična plitvica
ježki
jirs (slastni smrček)
jirs (visoki smrček)
jirs (užitni smrček)
jodoformova čeladica
jodoformova koprenka
jodov kukmak (veljavno ime Agaricus iodosmus Heinem. (1965), syn. Agaricus iodosmus)
judeževo uho (bezgova uhljevka)
junonina plamenka (veljavno ime Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton (1960), syn. Gymnopilus junonius)
jurček (črni goban)
jurček (poletni goban)
jurčki (gobani)
jurjev mavrah (pomladanski hrček)
jurjevka (majniška lepoglavka)
jurska koprenka (veljavno ime Cortinarius juranus Reumaux (1993), syn. Cortinarius juranus)
jutina skledica
južna biskognjoja (južna skorjoderka)
južna biskognjoja, drobnotrosni različek (južna skorjoderka, drobnotrosni različek)
južna iglovka (veljavno ime Mycoacia nothofagi (G. Cunn.) Ryvarden (1981), syn. Mycoacia nothofagi)
O portalu Pogoji uporabe Piškotki ISSN 2670-7705 Statistika obiskov Kontakt Povezave