logo_projekt

Spletni portal Boletus informaticus

Statistika Letna poročila Karte razširjenosti Fotografije v BI Strokovnjaki    Prijava  Registracija

Karte razširjenosti

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - W - X - Y - Z - Ž
   
Iskalni niz
 

- J -

Vrsta imena: latinsko imeslovensko ime
Latinsko ime
Jackrogersella multiformis (Fr.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler (2017)
Juglanconis juglandina (Kunze) Voglmayr & Jaklitsch (2017)
Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden (1972)
Slovensko ime
jablanov zlatoluknjičar (mehki zlatoluknjičar)
jablanova bodičevka (veljavno ime Sarcodontia crocea (Schwein.) Kotl. (1953), syn. Sarcodontia setosa)
jablanova pepelovka
jabolčnica (pozna lijevka)
jadranka (navadna mrežnica)
jadranska lupljivka
jagodasti skorjoder
jagodna golobica
jajčasta krvnica (jajčasti kadilček)
jajčasta mušnica
jajčasta prahovka (veljavno ime Chaetosphaeria ovoidea (Fr.) Constant., K. Holm & L. Holm (1995), syn. Zignoëlla ovoidea)
jajčasta prašnica
jajčasta tintnica (velika tintnica)
jajčasta zlatenka (veljavno ime Trichia varia (Pers.) Pers. (1794), syn. Trichia varia)
jajček (knežja mušnica)
jajčja goba (navadna lisička)
jamamaj (japonska sviloprejka)
jamičarji
jamičasta ježevka (veljavno ime Hydnellum scrobiculatum (Fr.) P. Karst. (1880), syn. Hydnellum scrobiculatum)
jamičasta mlečnica
jamičasti goban
jamičasti goban
jamičasti loputar
janežev grmiček (janeževa žilavka)
janeževa griva
janeževa koprenka
janeževa livka (veljavno ime Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. (1871), syn. Clitocybe odora)
janeževa žilavka, nedišeči različek (veljavno ime Lentinellus cochleatus var. inolens Konrad & Maubl. (1926), syn. Lentinellus cochleatus var. inolens)
jantarnorjava rdečelistka (seskasta rdečelistka)
japonska hrastovka (užitni nazobčanec)
jarčki (sivorumena mraznica)
jasminova koprenka
javorjeva katranasta pegavost
javorjeva lišajevka
javorjeva pepelovka
javorov rak
jeklarska koprenka
jekleno modra rdečelistka (modra rdečelistka)
jeklenočrna čeladica
jelenčja koprenka
jelenji jezik (jetrasta cevača)
jelenova bodičnica (rjavi ježevec)
jelenova ščitovka (veljavno ime Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. (1871), syn. Pluteus atricapillus)
jelenovo uho
jelkin glivec
jelkin različek (panterjeva mušnica, jelkin različek)
jelkin sivoluknjičar
jelkina bolinka
jelkina griva
jelkina irhovka (veljavno ime Podofomes trogii (Fr.) Pouzar (1971), syn. Lasiochlaena trogii)
jelkina kosmičevka
jelkina plitvica
jelkina pološčenka (veljavno ime Ganoderma carnosum Pat. (1889), syn. Ganoderma carnosum)
jelkina razcepljenka
jelkina širokolistka (veljavno ime Xerula melanotricha Dörfelt (1979), syn. Xerula melanotricha)
jelkina zlatovka
jelkov bradovec (veljavno ime Hericium flagellum (Scop.) Pers. (1797), syn. Hericium caput-ursi)
jelkov goban (borov goban)
jelkov kelihovec
jelkov kolutec
jelkov slojevec
jelkova apnenka
jelkova kajfežulja
jelkova mlečnica (spolzka mlečnica)
jelkova plamenka
jelkova popkarica (veljavno ime Chrysomphalina grossula (Pers.) Norvell, Redhead & Ammirati (1994), syn. Cuphophyllus grossulus)
jelov koreničnik (borov trohnobnež)
jelov metličasti rak
jelov plutač
jelov privihanec (veljavno ime Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilát (1969), syn. Buchwaldoboletus lignicola)
jelov trohnobnež
jelov vejni lubadar
jelova koprenka (vijoličasta koprenka, jelova podvrsta)
jelova uš
jelova zlatolistka (veljavno ime Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) Clémençon (1982), syn. Gerronema chrysophyllum)
jelšar
jelšev luknjač (veljavno ime Mensularia radiata (Sowerby) Lázaro Ibiza (1916), syn. Mensularia radiata)
jelšev luskinar (veljavno ime Flammula alnicola (Fr.) P. Kumm. (1871), syn. Pholiota alnicola)
jelšev polgoban (navadni jelšar)
jelševa alpova
jelševa bolinka
jelševa čeladica
jelševa golobica
jelševa koprenka
jelševa mlečnica (jelšina mlečnica)
jelševa močvirka
jelševa podvihanka (veljavno ime Paxillus rubicundulus P.D. Orton (1969), syn. Paxillus filamentosus)
jelševa razcepljenka
jelševinska koprenka
jelševka (mala štorovka)
jelšin lupinar
jelšina livka (veljavno ime Clitocybe velenovskyi Bon (1983), syn. Clitocybe velenovskyi)
jesenov ožig (veljavno ime Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz & Hosoya (2014), syn. Chalara fraxinea)
jesenov skorjoder
jesenov škrlup (veljavno ime Venturia fraxini Aderh. (1897), syn. Spilocaea fraxini)
jesenov večnoluknjičar (brestova trdocevka)
jesenov večnoluknjičar (veljavno ime Vanderbylia fraxinea (Bull.) D.A. Reid (1973), syn. Vanderbylia fraxinea)
jesenov zavrtač ali modro sitce (veljavno ime Zeuzera pyrina Linnaeus (1761), syn. Zeuzera pyrina)
jesenova listna uš
jesenova opnovka
jesenska drobnotroska
jesenska kučmica (obrobljena kučmica)
jesenska razcepljenka (veljavno ime Inocybe posterula (Britzelm.) Sacc. (1887), syn. Inocybe posterula)
jesenski goban (veljavno ime Boletus edulis Bull. (1782), syn. Boletus betulicola)
jesenski goban, beli različek (personov goban)
jesenski hrček (jesenski loputar)
jesenski loputar, bledi različek (veljavno ime Helvella crispa var. pallescens Schaeff. (1774), syn. Helvella crispa var. pallescens)
jetičnica (dišeča sehlica)
jetrasta mlečnica (veljavno ime Lactarius hepaticus Plowr. (1905), syn. Lactarius hepaticus)
jezičasti glavatec (kačonova glavatka)
jezikasti kijec (veljavno ime Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk (1933), syn. Clavariadelphus ligula)
ježasta prašnica
ježasti dežniček (veljavno ime Lepiota echinella Quél. & G.E. Bernard (1888), syn. Lepiota echinella)
ježasti sehliček
ježasti sirovec (ježasti skutovec)
ježasti skutovec
ježevci
ježevka (rdečkasti ježek)
ježična plitvica
jirs (slastni smrček)
jirs (visoki smrček)
jirs (užitni smrček)
jodoformova čeladica
jodoformova koprenka
jodov kukmak (veljavno ime Agaricus iodosmus Heinem. (1965), syn. Agaricus iodosmus)
judeževo uho (bezgova uhljevka)
junonina plamenka (veljavno ime Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton (1960), syn. Gymnopilus junonius)
jurček (črni goban)
jurček (poletni goban)
jurčki (gobani)
jurjev mavrah (pomladanski hrček)
jurjevka (majniška lepoglavka)
jurska koprenka (veljavno ime Cortinarius juranus Reumaux (1993), syn. Cortinarius juranus)
jutina skledica
južna biskognjoja (južna skorjoderka)
južna biskognjoja, drobnotrosni različek (južna skorjoderka, drobnotrosni različek)
južna iglovka (veljavno ime Mycoacia nothofagi (G. Cunn.) Ryvarden (1981), syn. Mycoacia nothofagi)
O portalu Pogoji uporabe Piškotki ISSN 2670-7705 Statistika obiskov Kontakt Povezave