logo_projekt

Spletni portal Boletus informaticus

Statistika Letna poročila Karte razširjenosti Fotografije v BI Strokovnjaki    Prijava  Registracija

Karte razširjenosti

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - W - X - Y - Z - Ž
   
Iskalni niz
 

- K -

Vrsta imena: latinsko imeslovensko imesinonimi
Latinsko ime
Kabatina juniperi R. Schneid. & Arx (1966)
Kabatina thujae R. Schneid. & Arx (1966)
Karstenia idaei (Fuckel) Sherwood (1977)
Keissleriella genistae (Fuckel) E. Müll. (1962)
Kickxella alabastrina Coem. (1862)
Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin (1970)
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)
Kurtia macedonica (Litsch.) Karasiński (2014)
Slovensko ime
kacovka (zimska panjevka)
kačica (orjaški dežnik)
kačnica (vražji goban)
kačonov glavatec (kačonova glavatka)
kadilčki
kafrna koprenka
kafrna mlečnica
kajzerčki (sivi zajček)
kakavnorjava livka
kakavova griva
kakavova medlenka (veljavno ime Hebeloma laterinum (Batsch) Vesterh. (2005), syn. Hebeloma laterinum)
kalužna koprenka
kalužna mlečnica
kamfilovica (dišeča sehlica)
kamnica (gomoljavi luknjičar)
kandirana zamazanka
kapičasta debelolaska
kapičasti kosmiček
kapičasti mavrah (šilasti smrček)
kapljasta solzovka
kapucinarka (gabrov dedek)
kapucinarka (brezov ded)
karbolni kukmak (veljavno ime Agaricus xanthodermus Genev. (1876), syn. Agaricus xanthodermus)
karbolni kukmak, luskati različek (veljavno ime Agaricus xanthodermus var. meleagrioides (A. Pearson) Bon & Cappelli (1983), syn. Agaricus xanthodermus var. meleagrioides)
karminasta kolobarnica (milnata kolobarnica)
karstenova polževka
karželj (knežja mušnica)
kavkaški goban (veljavno ime Suillellus caucasicus (Singer ex Alessio) Blanco-Dios (2015), syn. Suillellus caucasicus)
kazalec (navadna mokarica)
kelihovke
kerguelenska ščetinka
kijasta zlatovka
kijasti grivec (sluzasti grivec)
kijastobetna koprenka (prelestna koprenka)
kijevke
kisasta blazinovka
kislotalna koprenka
kitajska goba (bezgova uhljevka)
klavžek (macesnova lupljivka)
klejasta koprenka
klekov listni zavrtač
klena golobica
klena ježevka
kleni lepozob (veljavno ime Calodon compactus (Pers.) P. Karst. (1882), syn. Calodon compactus)
kletna lesomorka (mokrotna lesomorka)
klinolistna žametovka
klobasovka (mesnata lepoglavka)
klobučevinasta razcepljenka
klobučevinke
klobukasta ščitovka
klorasta čeladica (sivorjava čeladica)
klorova čeladica
klorova livka
klorova vlažnica (veljavno ime Hygrocybe nitrata (Pers.) Wünsche (1877), syn. Hygrocybe nitrata)
kocasta kolobarnica
kocasta kolobarnica, čopkasti različek
kocasta koprenka
kocasta mlečnica (barjanska mlečnica)
kocinovke
kodrasta gliva (borov glivec)
kodrasta griva (veljavno ime Ramaria decurrens (Pers.) R.H. Petersen (1981), syn. Ramaria crispula)
kodrasta lisička (nagubana trobenta)
kodrasti hrček (jesenski loputar)
kokice (zlata griva)
kokonov glavatec
kokosova golobica
kokosova mlečnica
kokosova skladovka (veljavno ime Cystostereum murrayi (Berk. & M.A. Curtis) Pouzar (1959), syn. Cystostereum murrayi)
kolec (veliki kijec)
kolesnice
kolesniška velepodvihanka (veljavno ime Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer (1939), syn. Leucopaxillus lepistoides)
kolobarčasta dlakavka
kolobarčasta livka (pobeljena livka)
kolobarčasta mlečnica
kolobarčasta ploskocevka (veljavno ime Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden (1987), syn. Trametes multicolor)
kolobarčasta roža (pisana rožica)
kolobarčasta slojevka (veljavno ime Stereum insignitum Quél., syn. Stereum insignitum)
kolobarna dvovenčnica
kolobarna medlenka
kolobarna polževka (zajetna polževka)
kolobarna ščitoglavka
kolobarnice
kolobarniška koprenka
kolobarniška koprenka, belobetni različek
kolobarniška koprenka, olivnozeleni različek
kolomba (jesenski goban)
kolovozna črnivka
kolovozna roža
kolubar
koničasta grahovka
koničasta koprenka (najlepša koprenka)
koničasta mušnica
koničasta tintnica
koničasta vlažnica (veljavno ime Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. (1871), syn. Hygrocybe conica)
koničasti govnar
koničasti smrček
koničasti smrček, rebravi različek (rebravi smrček)
koničasti smrček, slastni različek (slastni smrček)
koničastoluska mušnica
konjič (trepetlikov turek)
konopčasta črnivka (kosmatobetna črnivka)
konopčasta griva
konopčasta jamičarka
konopčasta livka (veljavno ime Rhizocybe pruinosa (P. Kumm.) Vizzini, P. Alvarado & G. Moreno (2015), syn. Clitocybe radicellata)
konopčasta mrenovka
konopčasti dežniček
konopčasti drobnotrosnik
konopčasti pentljevec
konradov dežnik (veljavno ime Macrolepiota fuliginosa (Barla) Bon (1977), syn. Macrolepiota fuliginosa)
konradov zajček
konradova vlažnica (ostrogrba vlažnica, konradov različek)
konradova vlažnica (veljavno ime Hygrocybe persistens var. konradii (R. Haller Aar.) Boertm. (1995), syn. Hygrocybe konradii)
kopitna roževinka
koprenasta polževka
koprenasti belotrosnik (veljavno ime Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer (1945), syn. Leucocortinarius bulbiger)
koprenasti dežniček
koprenke
koprivna kapljevka
kopučasta ježevka
kopučasta koprenka
kopučasta korenovka (kopučasti koničar)
kopučasta korenovka (kopučasti korenovec)
kopučasta koščenjača
kopučasta lesenjača (veljavno ime Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. (1824), syn. Xylosphaera polymorpha)
kopučasta medlenka (veljavno ime Hebeloma fastibile (Pers.) Quél. (1871), syn. Hebeloma fastibile)
kopučkasta tintarka (razsejani tintovec)
koralasti bradovec (veljavno ime Hericium coralloides (Scop.) Pers. (1794), syn. Hericium coralloides)
koralasti bradovec (jelkov bradovec)
korenasta koprenka
korenasta medlenka
korenasta stožka
korenasta žveplenjača
korenasti kijevec
korenasti kukmakovec
korenčasti kukmak (bresadolov kukmak)
korenčasti kukmak
koreničnica (sivorumena mraznica)
koreninke
korenke (vitki korenovec)
korenovka (borov trohnobnež)
korenovke
koromačnica (možinin ostrigar)
koromačnica (možinin ostrigar, gorski različek)
koruzna bulava snet (koruzna snet)
kosmasti kukmak (veljavno ime Agaricus subfloccosus (J.E. Lange) Hlavácek (1951), syn. Agaricus subfloccosus)
kosmata črnivka (kosmati črnivec)
kosmata gomoljika (veljavno ime Tuber puberulum Berk. & Broome (1846), syn. Tuber puberulum)
kosmata kolobarnica (veljavno ime Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél. (1872), syn. Tricholoma gausapatum)
kosmata krvoslojevka (kosmata slojevka)
kosmata mlečnica
kosmata oblenka
kosmata ploskocevka (veljavno ime Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd (1924), syn. Trametes hirsuta)
kosmata ploskocevka (puhasta ploskocevka)
kosmata prašnica
kosmata razcepljenka (kosmičasta razcepljenka)
kosmata tintnica (kosmata tintovka)
kosmati jezikovec (veljavno ime Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. (1907), syn. Trichoglossum hirsutum)
kosmatinka (rdečebetni polstenec)
kosmatinka (navadna polstenka)
kosmatobetna dlakavica (resasta dlakavica)
kosmičasta čeladica
kosmičasta črnelka
kosmičasta koprenka
kosmičasta prašnica (zastrta prašnica)
kosmičasta razcepljenka, rumenolistni različek
kosmičasta rdečelistka
kosmičasta strgalkarica
kosmičasta tintnica (kosmičasti tintovec)
kostanjasta črnivka
kostanjasta mlečnica
kostanjasta polstenka (navadna kostanjevka)
kostanjasti dežniček (veljavno ime Lepiota castanea Quél. (1881), syn. Lepiota castanea)
kostanjasti luskinček (veljavno ime Conocybe brunnea J.E. Lange & Kühner ex Watling (1971), syn. Pholiotina brunnea)
kostanjev luskinar (veljavno ime Pholiota adiposa (Batsch) Quél. (1871), syn. Pholiota adiposa)
kostanjeva koprenka (šopasta koprenka)
kostanjeva listna pegavost (veljavno ime Mycosphaerella punctiformis (Pers.) Starbäck (1889), syn. Mycosphaerella maculiformis)
kostanjeva šiškarica (veljavno ime Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (1951), syn. Dryocosmus kuriphilus)
kostanjevorjava koprenka (veljavno ime Cortinarius castaneus (Bull.) Fr. (1838), syn. Cortinarius castaneus)
kostanjka (velika zraščenka)
kostanjke (topolova njivnica)
košenična govnarka
košenični kukmak
košutnice
košutnična glavatka (veljavno ime Tolypocladium capitatum (Holmsk.) C.A. Quandt, Kepler & Spatafora (2014), syn. Tolypocladium capitatum)
kovič (sočna mlečnica)
kovinskobetna čeladica (veljavno ime Mycena atrochalybaea Huijsman, syn. Mycena atrochalybaea)
kozjenogi mesnatovec
kozjenogi mesnatovec (kozjenogi ščitar)
kozlova luskavka (pšenična koprenka)
kožasta predivovka
kožasta prevlekarica
kožasti gostopor (veljavno ime Oxyporus obducens (Pers.) Donk (1933), syn. Oxyporus obducens)
kožuhasti ostrigovec
kraguljevka (rjavi ježevec)
krajevec (navadna podvihanka)
krakovski večnoluknjičar
kraljeva mušnica (rjava mušnica)
kraljevi goban (veljavno ime Butyriboletus regius (Krombh.) D. Arora & J.L. Frank (2014), syn. Boletus regius)
krasna koprenka
krasna zrnovka
krasni goban (veljavno ime Rubroboletus legaliae (Pilát & Dermek) Della Magg. & Trassin. (2015), syn. Rubroboletus legaliae)
krasnica (bljuvna golobica)
krasnobetna koprenka
krasotica (zelenkasta golobica)
krastača (podaljšana mušnica)
krastačja kolobarnica
krastačje uho
krastasti skorjoder (veljavno ime Jackrogersella multiformis (Fr.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler (2017), syn. Hypoxylon multiforme var. multiforme)
krastavka (podaljšana mušnica, čokati različek)
krastavka (panterjeva mušnica)
krastovice
krastovke
kraška kolobarnica (prstena kolobarnica)
kraška kolobarnica (gorska kolobarnica)
kratkobetka (kratkobetna gostolistka)
kratkobetna golobica (veljavno ime Russula curtipes F.H. Møller & Jul. Schäff. (1935), syn. Russula curtipes)
kratkobetna mlečnica
kratkobetna razcepljenka (veljavno ime Inocybe langei R. Heim (1931), syn. Inocybe langei)
kratkocistidna razcepljenka (veljavno ime Inocybe cryptocystis D.E. Stuntz (1954), syn. Inocybe cryptocystis)
kravara (prožna lupljivka)
kravasti mavrahovec (smrdljivi mavrahovec)
kravava jetrenka (jetrasta cevača)
kravica (črni goban)
kravica (poletni goban)
kravjak (polstena mlečnica)
kravša (borov goban)
kredasti dežnikovec (rožnolistni kukmakovec)
krempeljci (grebenasta grivača)
krempeljci (rumena griva)
krempeljci (bleda griva)
krepka kolobarnica (ovratniška kolobarnica)
krepka koprenka
krepkobetna koprenka
kresilna goba (bukova kresilka)
krhka golobica (veljavno ime Russula fragilis Fr. (1838), syn. Russula fragilis)
krhka golobica, varljiva oblika
krhka jajčevka
krhka kijevka (veljavno ime Clavaria fragilis Holmsk. (1790), syn. Clavaria vermicularis)
krhka konopčevka (macesnova livka)
krhka mlečnica
krhki skutovec
krhki skutovec
krhlikina rja
krhljiva golobica
krivobetna koprenka
krivobetna razcepljenka
krivobetni luskinar
krivoluska trnovka (veljavno ime Lepiota calcicola Knudsen (1980), syn. Echinoderma calcicola)
krivozobi borov lubadar
krivozobi jelov lubadar
križnotrosna kolobarnica
križnotrosna rdečelistka
kroglasta trdokožnica
kroglice
krojaček
krokodilja kolobarnica
krokodilja kolobarnica (veljavno ime Tricholoma matsutake (S. Ito & S. Imai) Singer (1943), syn. Tricholoma matsutake)
krompirjeva prašnica (navadna trdokožnica)
krompirjevica (zelena mušnica)
kronica (venčasta čaša)
kronska zvezdica
kruljasta koprenka (veljavno ime Cortinarius scaurus (Fr.) Fr. (1838), syn. Cortinarius scaurus)
krvaveča krvoslojevka (krvaveča slojevka)
krvavica (užitna sirovka)
krvavo mlečna sirovka (krvosočna sirovka)
krvavordeča koprenka (bakrenordeča koprenka)
krvavordeča usnjevka (rdeča usnjevka)
krvavordeči goban (veljavno ime Rubroboletus rubrosanguineus (Cheype) Kuan Zhao & Zhu L. Yang (2014), syn. Boletus rubrosanguineus)
krvena golobica
krvena koprenka (veljavno ime Cortinarius sanguineus (Wulfen) Fr. (1838), syn. Cortinarius sanguineus)
krveni drobnoluknjičar (veljavno ime Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill (1904), syn. Pycnoporus sanguineus)
krvnica (orjaški plešivec)
krvnordeča bradavička
krvobetna čeladica
krvobetna griva
krvosočna čeladica (veljavno ime Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm. (1871), syn. Mycena sanguinolenta)
kučmice (veljavno ime Galerina Earle (1909), syn. Galerina)
kukcojedina (smrdljiva golobica)
kukmak (poprova mlečnica)
kukmaki
kukmakova strniščnica
kukmakovci
kukman (rdečkasta mušnica)
kumarova velemešičkarica (ogurčna velemešičkarica)
kuncova grivenka (veljavno ime Ramariopsis kunzei (Fr.) Corner (1950), syn. Ramariopsis kunzei)
kuštrava koprenka
kuštrava zelenolistka
kuštravec (črni kuštravec)
kuštravi dežnik (rdečeča zelenolistka)
kvarna veletroska (veljavno ime Sporomega degenerans (Fr.) Corda (1842), syn. Sporomega degenerans)
Sinonimi
Kuehneromyces vernalis (Sacc.) Singer & A.H. Sm. (1946)
O portalu Pogoji uporabe Piškotki ISSN 2670-7705 Statistika obiskov Kontakt Povezave