logo_projekt

Spletni portal Boletus informaticus

Statistika Letna poročila Karte razširjenosti Fotografije v BI Strokovnjaki    Prijava  Registracija

Karte razširjenosti

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - W - X - Y - Z - Ž
   
Iskalni niz
 

- K -

Vrsta imena: latinsko imeslovensko imesinonimi
Latinsko ime
Kabatina R. Schneid. & Arx (1966)
Kabatina juniperi R. Schneid. & Arx (1966)
Kabatina thujae R. Schneid. & Arx (1966)
Karstenia Fr. (1885)
Karstenia idaei (Fuckel) Sherwood (1977)
Keissleriella genistae (Fuckel) E. Müll. (1962)
Kickxella Coem. (1862)
Kickxella alabastrina Coem. (1862)
Kirschsteiniothelia D. Hawksw. (1985)
Kirschsteiniothelia atra (Corda) D. Hawksw. (2014)
Kretzschmaria Fr. (1849)
Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin (1970)
Kuehneromyces Singer & A.H. Sm. (1946)
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. (1946)
Kurtia Karasiński (2014)
Kurtia argillacea (Bres.) Karasiński (2014)
Kurtia macedonica (Litsch.) Karasiński (2014)
Slovensko ime
kacovka (zimska panjevka)
kačica (orjaški dežnik)
kačnica (vražji rubinovec)
kačonov glavatec (kačonov glavatež)
kadilčki
kadilčnice
kafrna koprenka
kafrna mlečnica
kajfežuljarji
kajfežulje
kajzerčki (sivi zajček)
kakavnorjava livka
kakavova griva
kakavova medlenka (veljavno ime Hebeloma laterinum (Batsch) Vesterh. (2005), syn. Hebeloma laterinum)
kalchbrenerjeva polpopkarica
kalupke (kalupnice)
kalužna koprenka
kalužna mlečnica
kamfilovica (dišeča sehlica)
kamnica (gomoljavi luknjičar)
kamrovci
kandirana zamazanka
kandolovke
kapice
kapičarji
kapičarke
kapičasta debelolaska
kapičasti kosmičar (veljavno ime Lachnella alboviolascens (Alb. & Schwein.) Fr. (1849), syn. Lachnella alboviolascens)
kapičasti mavrah (šilasti smrček)
kapljasta solzovka
kapljevke
kapucinarka (gabrov dedek)
kapucinarka (brezov ded)
kapusnice
karbolni kukmak (veljavno ime Agaricus xanthodermus Genev. (1876), syn. Agaricus xanthodermus)
karminasta kolobarnica (milnata kolobarnica)
karstenova polževka
karželj (knežja mušnica)
kavkaški goban (veljavno ime Suillellus caucasicus (Singer ex Alessio) Blanco-Dios (2015), syn. Boletus caucasicus)
kazalec (navadna mokarica)
kelihasta trepalkarka
kelihovci
kelihovke
Kerguelska ščetinka
kijasta blazinovka (veljavno ime Podostroma leucopus P. Karst. (1892), syn. Podostroma leucopus)
kijasta zlatovka
kijasti grivec (sluzasta algoljubka)
kijastobetna koprenka (prelestna koprenka)
kijci
kijevci
kijevke (veljavno ime Clavaria Vaill. ex L. (1753), syn. Clavaria)
kislotalna koprenka
kitajska goba (bezgova uhljevka)
klavžek (macesnova lupljivka)
klejasta koprenka
klek
klekov listni zavrtač
klena golobica
klena ježevka (veljavno ime Hydnellum compactum (Pers.) P. Karst. (1880), syn. Hydnellum compactum)
kletna lesomorka (mokrotna lesomorka)
klinčki (veljavno ime Mutinus Fr. (1849), syn. Mutinus)
klinolistna žametovka
klobasovka (mesnobarvna lepoglavka)
klobučarji
klobučevinasta razcepljenka
klobučevinke
klobukasta ščitovka
klorasta čeladica (sivorjava čeladica)
klorova čeladica
klorova livka
klorova vlažnica (veljavno ime Hygrocybe nitrata (Pers.) Wünsche (1877), syn. Hygrocybe nitrata)
kocasta kolobarnica
kocasta kolobarnica, čopkasti različek
kocasta koprenka
kocasta mlečnica (barjanska mlečnica)
kocinke
kocinovke
kocinovke
kocinovke
kodrasta gliva (borov glivec)
kodrasta griva (veljavno ime Ramaria decurrens (Pers.) R.H. Petersen (1981), syn. Ramaria crispula)
kodrasta lisička (nagubana trobenta)
kodrasti hrček (jesenski loputar)
kodravke (veljavno ime Taphrina Fr. (1815), syn. Taphrina)
kokice (zlata griva)
kokonov glavatec
kokonovci
kokosna mlečnica
kokosova golobica (veljavno ime Russula atrorubens Quél. (1898), syn. Russula atrorubens)
kokosova skladovka (veljavno ime Cystostereum murrayi (Berk. & M.A. Curtis) Pouzar (1959), syn. Cystostereum murrayi)
kolačkarji
kolec (veliki kijec)
kolesnice
kolesnice (kolesniki)
kolesniška velepodvihanka (veljavno ime Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer (1939), syn. Leucopaxillus lepistoides)
kolobarčasta dlakavka
kolobarčasta livka
kolobarčasta mlečnica
kolobarčasta ploskocevka (kolobarjasta ploskocevka)
kolobarčasta roža (pisana rožica)
kolobarčasta slojevka (lepa slojevka)
kolobarčasta slojevka (veljavno ime Stereum ostrea (Nees) Fr. (1838), syn. Stereum ostrea)
kolobarna dvovenčnica
kolobarna medlenka
kolobarna polževka (zajetna polževka)
kolobarna ščitoglavka
kolobarnice
kolobarniška koprenka
kolobarniška koprenka, belobetni različek
kolobarniška koprenka, olivnozeleni različek
kolomba (jesenski goban)
kolovozna črnivka
kolovozna roža
kolubar (razvejani luknjičar)
kolutci
kolutovci
koničarji
koničasta črnivka (stožčasta črnilovka)
koničasta grahovka
koničasta koprenka (najlepša koprenka)
koničasta mušnica
koničasta tintnica
koničasta vlažnica (veljavno ime Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. (1871), syn. Hygrocybe conica)
koničasti govnar
koničasti smrček
koničasti smrček, rebravi različek (rebravi smrček)
koničasti smrček, slastni različek (slastni smrček)
koničasti smrčkovec
koničastoluska mušnica
konjič (trepetlikov turek)
konopčasta črnivka
konopčasta drobnotrosnica
konopčasta griva (veljavno ime Ramaria myceliosa (Peck) Corner (1950), syn. Ramaria myceliosa)
konopčasta livka (konopčasti livnik)
konopčasta mrenovka
konopčasta trhlica (konopčasta trhlovka)
konopčasti dežniček (ježasti dežniček)
konopčasti pentljevec
konopčevke
konopčevke (livniki)
konradov dežnik (grbičasti dežnik)
konradov zajček
konradova vlažnica (ostrogrba vlažnica, konradov različek)
konradova vlažnica (veljavno ime Hygrocybe persistens var. konradii (R. Haller Aar.) Boertm. (1995), syn. Hygrocybe konradii)
kopinovke
kopitna roževinka
koprenarji
koprenasta polževka
koprenasti belotrosnik (veljavno ime Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer (1945), syn. Leucocortinarius bulbiger)
koprenasti dežniček (veljavno ime Lepiota cortinarius J.E. Lange (1915), syn. Lepiota cortinarius)
koprenke
koprenovec
koprivna kapljevka
koprivna nitka
koprivova rjavinka
kopučasta ježevka
kopučasta koprenka
kopučasta korenovka (kopučasti koničar)
kopučasta korenovka (kopučasti korenovec)
kopučasta koščenjača
kopučasta lesenjača (veljavno ime Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. (1824), syn. Xylosphaera polymorpha)
kopučasta medlenka
kopučasta trgača (veljavno ime Melogramma campylosporum Fr. (1849), syn. Melogramma campylosporum)
kopučkasta tintarka (razsejani tintovec)
koralasta grivača
koralasti bradovec (veljavno ime Hericium coralloides (Scop.) Pers. (1794), syn. Hericium coralloides)
koralasti bradovec (jelkov bradovec)
korenarke
korenasta koprenka
korenasta medlenka
korenasta stožka
korenasta žveplenjača
korenasti kijevec
korenasti kukmakovec (korenčasti kukmakovec)
korenčarji
korenčasti kukmak (Bresadolov kukmak)
korenična čipkarica
koreničnica (sivorumena mraznica)
koreničniki (trohnobneži)
korenikarice (veljavno ime Stromatinia (Boud.) Boud. (1907), syn. Stromatinia)
koreninke
korenke (vitki korenovec)
korenovci
korenovci (vlagobetneži)
korenovka (borov trohnobnež)
korenovke
korenovke (pakorenovke)
koromačnica (možinin ostrigar)
koromačnica (možinin ostrigar, gorski različek)
koruzna bulava snet (koruzna snet)
kosmasti kukmak (kosmičasti kukmak)
kosmata črnivka (kosmati črnivec)
kosmata gomoljika (veljavno ime Tuber puberulum Berk. & Broome (1846), syn. Tuber puberulum)
kosmata kolobarnica (veljavno ime Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél. (1872), syn. Tricholoma gausapatum)
kosmata krvoslojevka (kosmata slojevka)
kosmata mlečnica (veljavno ime Lactarius torminosus (Schaeff.) Gray (1821), syn. Lactarius torminosus)
kosmata oblenka
kosmata ploskocevka (nakosmatena ploskocevka)
kosmata ploskocevka (puhasta ploskocevka)
kosmata prašnica
kosmata razcepljenka (kosmičasta razcepljenka)
kosmata tintnica (kosmata tintovka)
kosmati jezikovec (veljavno ime Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. (1907), syn. Trichoglossum hirsutum)
kosmatinka (rdečebetni polstenec)
kosmatinka (navadna polstenka)
kosmatinke (veljavno ime Humaria Fuckel (1870), syn. Humaria)
kosmatobetna dlakavica (resasta dlakavica)
kosmičarji
kosmičasta čeladica
kosmičasta črnelka
kosmičasta koprenka
kosmičasta prašnica (zastrta prašnica)
kosmičasta rdečelistka
kosmičasta strgalkarica
kosmičasta tintnica (kosmičasti tintovec)
kosmičevke (veljavno ime Lachnellula P. Karst. (1884), syn. Lachnellula)
kostanjasta črnivka
kostanjasta mlečnica
kostanjasta polstenka (kostanjasti polstenovec)
kostanjasta sombrerka (smolasta luknjičarka)
kostanjasta stožka
kostanjasti dežniček (veljavno ime Lepiota castanea Quél. (1881), syn. Lepiota castanea)
kostanjev luskinar (veljavno ime Pholiota adiposa (Batsch) Quél. (1871), syn. Pholiota adiposa)
kostanjeva koprenka (šopasta koprenka)
kostanjeva listna pegavost (veljavno ime Mycosphaerella punctiformis (Pers.) Starbäck (1889), syn. Mycosphaerella maculiformis)
kostanjeva šiškarica (veljavno ime Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (1951), syn. Dryocosmus kuriphilus)
kostanjevke (polstenovci)
kostanjevorjava koprenka (veljavno ime Cortinarius castaneus (Bull.) Fr. (1838), syn. Cortinarius castaneus)
kostanjka (velika zraščenka)
kostanjke (topolova njivnica)
kostenelke
koščenjače
košenična govnarka
košenični kukmak
koški
košutnice
košutnična glavatka (košutnični glavatež)
kotlabova zvezdica
kovič (sočni mlečnik)
kovinskobetna čeladica (veljavno ime Mycena atrochalybaea Huijsman, syn. Mycena atrochalybaea)
kozice (veljavno ime Melastiza Boud. (1885), syn. Melastiza)
kozjenogi mesnatovec (kozjenogi ščitar)
kozlova luskavka (pšenična koprenka)
kožarji
kožarka
kožasta predivovka
kožasta prevlekarica
kožasti gostopor (veljavno ime Oxyporus obducens (Pers.) Donk (1933), syn. Oxyporus obducens)
kožozobi
kožuhasti ostrigovec
kraguljevka (rjavi ježevec)
krajevec (navadna podvihanka)
krakovski večnoluknjičar
kraljeva mušnica (rjava mušnica)
kraljevi goban (kraljevi maslenec)
krasna koprenka
krasna zrnovka
krasni goban (prelestni rubinovec)
krasnica (bljuvna golobica)
krasnobetna koprenka
krasotci
krasotci
krasotica (zelenkasta golobica)
krastača (podaljšana mušnica)
krastačja kolobarnica
krastačje uho
krastasti bulovec (veljavno ime Jackrogersella multiformis (Fr.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler (2017), syn. Jackrogersella multiformis)
krastavka (panterjeva mušnica)
krastovci
krastovke
kraška kolobarnica (prstena kolobarnica)
kraška kolobarnica (gorska kolobarnica)
kratkobetka (kratkobetna gostolistka)
kratkobetna golobica (veljavno ime Russula curtipes F.H. Møller & Jul. Schäff. (1935), syn. Russula curtipes)
kratkobetna mlečnica
kratkobetna razcepljenka (veljavno ime Inocybe langei R. Heim (1931), syn. Inocybe langei)
kratkocistidna razcepljenka (veljavno ime Inocybe cryptocystis D.E. Stuntz (1954), syn. Inocybe cryptocystis)
kravara (prožna lupljivka)
kravasti mavrahovec (smrdljivi mavrahovec)
kravava jetrenka (jetrasta cevača)
kravica (črni goban)
kravica (poletni goban)
kravjak (polsteni mlečnik)
kravša (borov goban)
kredasti dežnikovec (veljavno ime Leucocoprinus cretaceus (Bull.) Locq. (1945), syn. Leucocoprinus cretatus)
krempeljci (rumena griva)
krempeljci (bleda griva)
krepka kolobarnica (ovratniška kolobarnica)
krepka koprenka
krepkobetna koprenka
kresilače
kresilače (kresilniki)
kresilke
kresilna goba (bukova kresilka)
krhka golobica (veljavno ime Russula fragilis Fr. (1838), syn. Russula fragilis)
krhka golobica, varljiva oblika
krhka jajčevka
krhka kijevka (veljavno ime Clavaria fragilis Holmsk. (1790), syn. Clavaria vermicularis)
krhka konopčevka (macesnov livnik)
krhka mlečnica
krhki skutovec
krhki skutovec
krhkobetna medlenka
krhlikina rja
krhlikovci
krhljiva golobica
krivobetna koprenka
krivobetna razcepljenka
krivobetni luskinar
krivoluska trnovka (veljavno ime Echinoderma calcicola (Knudsen) Bon (1991), syn. Echinoderma calcicola)
krivozobi borov lubadar
krivozobi jelov lubadar
križnotrosna kolobarnica
križnotrosna rdečelistka
kroglasta trdokožnica
krogleži (veljavno ime Exobasidium Woronin (1867), syn. Exobasidium)
kroglostrelci
kroglotroske
krojaček
krokodilja kolobarnica
krokodilja kolobarnica (veljavno ime Tricholoma matsutake (S. Ito & S. Imai) Singer (1943), syn. Tricholoma matsutake)
krompirjeva prašnica (navadna trdokožnica)
krompirjevica (zelena mušnica)
kronica (venčasta čaša)
kronska zvezdica
kruljasta koprenka (veljavno ime Thaxterogaster scaurus (Fr.) Niskanen & Liimat. (2022), syn. Cortinarius scaurus)
krvaveča brezbradavičarka
krvaveča krvoslojevka (krvaveča slojevka)
krvavica (užitna sirovka)
krvavo mlečna sirovka (krvosočna sirovka)
krvavordeča koprenka (bakrenordeči koprenar)
krvavordeča usnjevka (rdeča usnjevka)
krvavordeči goban (krvavordeči rubinovec)
krvena golobica
krvena koprenka (veljavno ime Cortinarius sanguineus (Wulfen) Fr. (1838), syn. Cortinarius sanguineus)
krveni drobnoluknjičar (veljavno ime Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill (1904), syn. Pycnoporus sanguineus)
krvnica (orjaška plešivka)
krvnordeča bradavička
krvobetna čeladica
krvobetna griva
krvoslojevke
krvosočna čeladica (veljavno ime Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm. (1871), syn. Mycena sanguinolenta)
kučmače
kučmice
kuehnerjev dežniček
kuehnerjeva črnilovka (veljavno ime Parasola kuehneri (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys & Hopple (2001), syn. Parasola kuehneri)
kukcojedina (smrdljiva golobica)
kukmak (poprov mlečnik)
kukmaki
kukmakova strniščnica
kukmakovci
kukman (rdečkasta mušnica)
kumarova velemešičkarica (ogurčna velemešičkarica)
kuncova grivenka
kupa (veljavno ime Paxina Kuntze (1891), syn. Paxina)
kupe
kupice (veljavno ime Caloscypha Boud. (1885), syn. Caloscypha)
kuštrava koprenka
kuštrava zelenolistka (olivnorjava zelenolistka)
kuštravci
kuštravec (črni kuštravec)
kuštravi dežnik (rdečeča zelenolistka)
Kuthanov goban (veljavno ime Boletus kuthanii Assyov & Denchev (2004), syn. Boletus kuthanii)
kvarna veletroska (veljavno ime Sporomega degenerans (Fr.) Corda (1842), syn. Sporomega degenerans)
Sinonimi
Kuehneromyces vernalis (Sacc.) Singer & A.H. Sm. (1946)
O portalu Pogoji uporabe Piškotki ISSN 2670-7705 Statistika obiskov Kontakt Povezave