logo_projekt

Spletni portal Boletus informaticus

Statistika Letna poročila Karte razširjenosti Fotografije v BI Strokovnjaki    Prijava  Registracija

Osnovni podatki spletnega portala Boletus informaticus

Avtorske pravice: ©dr. Nikica Ogris, Gozdarski inštitut Slovenije, 2024

Naslov: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 1 200 78 33

Idejna zasnova: dr. Nikica Ogris

Glavni urednik: dr. Nikica Ogris

Razvijalec: dr. Nikica Ogris

Grafična podoba: dr. Nikica Ogris; avtor logotipa: Stane Kaiser

ISSN: 2670-7705

Različica aplikacije: 1.9.212

Datum prve izdaje: 21. 11. 2019

Število poizvedb: StatistikaStatistika

Število obiskovalcev: StatistikaStatistika

Trenutno št. uporabnikov na portalu: 710

Zahvala: Spletni portal, spletna aplikacija in mobilna aplikacija BI je nastala ljubiteljsko, v prostem času avtorja. Podatkovna zbirka in spletna aplikacija gostuje na strežnikih Gozdarskega inštituta Slovenije. Informacijski sistem Boletus informaticus je rezultat sodelovanja med Gozdarskim inštitutom Slovenije, Mikološko zvezo Slovenije in Inštitutom za sistematiko višjih gliv. Vzpostavljen je bil z raziskovalnim projektom Seznam vrst in razširjenost makromicet v Sloveniji v obdobju 2002-2004. Prva različica programa je nastala leta 2004 v formatu Microsoft Access, prav tako v prostem času avtorja v sodelovanju s projektnimi partnerji. Druga, popolnoma prenovljena različica v obliki namizne aplikacije na osnovi Microsoft .NET Framework je bila izdana 2008 in je nastala prav tako ljubiteljsko, v prostem času avtorja.

Testerji: dr. Nikica Ogris, Bojan Arzenšek, Romana Ružič, Zina Devetak

Deli programa:

 • Geodetska uprava Republike Slovenije: pregledne karte različnih meril, državna meja topografska karta 1:50.000, digitalni model reliefa 1 m, digitalni model višin 12,5 m, register zemljepisnih imen 1:25.000, zemljiški kataster, digitalni ortofoto
 • Mikološka zveza Slovenije: seznam gliv
 • Zavod za gozdove Slovenije: gozdne vlake, gozdni odseki, gozdnogospodarska območja
 • Ministrstvo za okolje, prostor in energijo: habitatni tipi Slovenije, 2003
 • Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU: seznam flore Slovenije, 2003
 • Maja Jurc: seznam živali, 2003
 • Živan Veselič, Lado Kutnar in Igor Dakskobler: seznam gozdnih združb, 2010

Jeziki - stanje prevodov

JezikDelež (%)
slovenščina100
English99,9


Izjava o dostopnosti

O dostopnosti

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije se zavezujemo omogočati dostopnost svoje spletne strani boletusinformaticus.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče boletusinformaticus.si in mobilno aplikacijo Boletus informaticus.

Stopnja skladnosti

Spletna stran Boletus informaticus je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, zaradi spodaj navedenih izjem (glej: Nedostopne vsebine).

Nedostopne vsebine

Dostopnost spletne strani Boletus informaticus sproti izboljšujemo, vendar nekatere objavljene vsebine in elementi ne dosegajo vseh kriterijev, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa.

Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa so dostopni, vendar mogoče težje berljivi.

Ostale neprilagojene vsebine, ki predstavljajo nesorazmerno breme so še:

 • Statistika
 • Letna poročila
 • Karte razširjenosti
 • Fotografije v BI
 • Strokovnjaki
 • Statistika obiskov
 • Kontakti
 • Povezave
 • Registracija
 • Uvodna stran
 • Obrazci za pregled in urejanje najdb

Datum objave spletnega mesta

Spletna stran Boletus informaticus je bila objavljena 21. 11. 2019.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 23. 6. 2021 na podlagi samoocene in se vsak junij preveri ter po potrebi uskladi z veljavno zakonodajo.

Povratne informacije

Če nam želite karkoli sporočiti ali pa vas zanima karkoli o dostopnih / nedostopnih vsebinah, nam lahko pišete na info@gozdis.si. Na vsa vprašanja bomo odgovorili v osmih dneh od prejema obvestila oziroma prošnje. Če vam glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj vam bomo podali odgovor.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov gp.irsid@gov.si .

Informacije o inšpekcijskem nadzoru

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
e-naslov: gp.irsid@gov.si
povezava do spletne strani državnega organa: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo

* Ta stran (Izjava o dostopnosti) je bila narejena na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Pravilnika o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 34/19).

O portalu Pogoji uporabe Piškotki ISSN 2670-7705 Statistika obiskov Kontakt Povezave