logo_projekt

Spletni portal Boletus informaticus

Statistika Letna poročila Karte razširjenosti Fotografije v BI Strokovnjaki    Prijava  Registracija

Osnovni podatki spletnega portala Boletus informaticus

Avtorske pravice: ©dr. Nikica Ogris, Gozdarski inštitut Slovenije, 2023

Naslov: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 1 200 78 33

Idejna zasnova: dr. Nikica Ogris

Glavni urednik: dr. Nikica Ogris

Razvijalec: dr. Nikica Ogris

Grafična podoba: dr. Nikica Ogris; avtor logotipa: Stane Kaiser

ISSN: 2670-7705

Različica aplikacije: 1.8.208

Datum prve izdaje: 21. 11. 2019

Število poizvedb: StatistikaStatistika

Število obiskovalcev: StatistikaStatistika

Trenutno št. uporabnikov na portalu: 131

Zahvala: Spletni portal, spletna aplikacija in mobilna aplikacija BI je nastala ljubiteljsko, v prostem času avtorja. Podatkovna zbirka in spletna aplikacija gostuje na strežnikih Gozdarskega inštituta Slovenije. Informacijski sistem Boletus informaticus je rezultat sodelovanja med Gozdarskim inštitutom Slovenije, Mikološko zvezo Slovenije in Inštitutom za sistematiko višjih gliv. Vzpostavljen je bil z raziskovalnim projektom Seznam vrst in razširjenost makromicet v Sloveniji v obdobju 2002-2004. Prva različica programa je nastala leta 2004 v formatu Microsoft Access, prav tako v prostem času avtorja v sodelovanju s projektnimi partnerji. Druga, popolnoma prenovljena različica v obliki namizne aplikacije na osnovi Microsoft .NET Framework je bila izdana 2008 in je nastala prav tako ljubiteljsko, v prostem času avtorja.

Testerji: dr. Nikica Ogris, Bojan Arzenšek, Romana Ružič, Zina Devetak

Deli programa:

  • Geodetska uprava Republike Slovenije: pregledne karte različnih meril, državna meja topografska karta 1:50.000, digitalni model reliefa 1 m, digitalni model višin 12,5 m, register zemljepisnih imen 1:25.000, zemljiški kataster, digitalni ortofoto
  • Mikološka zveza Slovenije: seznam gliv
  • Zavod za gozdove Slovenije: gozdne vlake, gozdni odseki, gozdnogospodarska območja
  • Ministrstvo za okolje, prostor in energijo: habitatni tipi Slovenije, 2003
  • Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU: seznam flore Slovenije, 2003
  • Maja Jurc: seznam živali, 2003
  • Živan Veselič, Lado Kutnar in Igor Dakskobler: seznam gozdnih združb, 2010

Jeziki - stanje prevodov

JezikDelež (%)
English100
slovenščina100
O portalu Pogoji uporabe Piškotki ISSN 2670-7705 Statistika obiskov Kontakt Povezave