logo_projekt

Spletni portal Boletus informaticus

Statistika Letna poročila Karte razširjenosti Fotografije v BI Strokovnjaki    Prijava  Registracija

Pogoji uporabe sistema Boletus informaticus

Pogoji uporabe sistema Boletus informaticus (v nadaljevanju: portal) določajo namen, pogoje uporabe in lastništvo podatkov, ki se zbirajo na portalu bodisi prek spletne bodisi prek mobilne aplikacije bodisi prek namizne aplikacije.

Lastnik in upravitelj portala je Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljevanju: upravitelj).

Vaš dostop in uporabo portala urejajo ti Pogoji uporabe, zato vas prosimo, da jih pred nadaljevanjem natančno preberete. Z uporabo portala potrjujete, da ste z navedenimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter, da vas določbe pogojev zavezujejo. Upravitelj si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev pogojev uporabe. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo z dnem objave na portalu, datum zadnje spremembe je zapisan na koncu tega dokumenta.

Pojem uporabnik se nanaša na registrirane in na neregistrirane uporabnike portala.

Uporaba portala je brezplačna. Mobilno aplikacijo lahko uporabniki brezplačno prenesejo iz Googlove tržnice Google Play.

Upravitelj ne prevzema nobene odgovornosti, ki so lahko neposredna ali posredna posledica uporabe vsebin s portala ali izvajanje dejavnosti poveznih s portalom.

Portal lahko uporabljajo samo polnoletne osebe. Otroci lahko uporabljajo portal samo pod nadzorom staršev ali njihovih zakonskih skrbnikov.

Namen portala

Na portalu se zbirajo podatki o razširjenosti vrst gliv na območju Slovenije. V začetni fazi uporabe portala se zbirajo predvsem podatki o glivah, kasneje pa se bo morda uporaba razširila tudi na druge vrste.

Portal je osrednje orodje informacijskega sistema za beleženje in kartiranje vrst gliv v Sloveniji. Omogoča učinkovito sporočanje podatkov o opaženih vrst gliv s strani profesionalnih in prostovoljnih uporabnikov. Podatke redno preverjajo izvedenci za posamezne taksonomske skupine, ki jih je določil upravitelj. Izvedenci preverjajo pravilnost podatkov na podlagi fotografij in/ali ekspertne presoje.

Vaš uporabniški račun

Ko se registrirate na portalu in sprejmete Pogoje uporabe, sprejmete tudi odgovornost za zagotavljanje varnosti vašega uporabniškega računa in vseh aktivnosti, ki se odvijajo preko njega. Geslo varno shranite, saj boste le tako lahko zagotovili varnost pri dostopanju na portal. V kolikor sumite, da je prišlo do zlorabe vašega uporabniškega računa, morate o tem takoj obvestiti skrbnika portala na naslov: nikica.ogris@gozdis.si. Upravitelj portala ne prevzema odgovornosti za dejanja ali opustitev dejanj z vaše strani, prav tako tudi ne za škodo, ki vam je lahko povzročena zaradi zlorabe vašega uporabniškega računa.

V kolikor zlorabo uporabniškega računa ugotovi skrbnik portala ali pa uporabnik račun namerno uporablja za nalaganje neresničnih podatkov, si upravitelj pridržuje pravico, da tak račun zapre in uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo spletne in mobilne aplikacije Boletus informaticus.

Obveznosti uporabnika

Uporabnik, ki predloži podatke zagotavlja:

 • da je uporabnik sam avtor podatkov oziroma ima vse avtorske pravice do podatkov, ki jih vnaša na portal,
 • da podatke vnaša z največjo skrbnostjo in si prizadeva za točnost podatkov,
 • da ne sporoča namerno zavajajočih in neresničnih podatkov,
 • da se bo v najkrajšem možnem času odzval na morebitna dodatna vprašanja v zvezi z vnesenimi podatki s strani izvedencev za posamezne taksonomske skupine,
 • da se strinja, da se njegovi podatki vključijo v podatkovno zbirko in dovoljuje upravitelju, da razpolaga s podatki za namene, ki so navedeni v nadaljevanju.

Lastništvo podatkov

Posredovani podatek vsebuje: ime vrste, datum najdbe, koordinati lokacije, naziv lokacije, število osebkov, površino, opombo, ime in priimek nabiratelja, ime in priimek določitelja, podlago, oznako podlage, povezan organizem, eno ali več fotografij.

S posredovanjem podatkov na portal, podeljujete upravitelju dovoljenje za brezplačno uporabo podatkov v nekomercialne namene. Upravitelj lahko uporablja podatke za različne namene:

1. Uporaba s strani upravitelja:

 • za nadaljnjo obdelavo v okviru lastnih raziskav;
 • za poročanje in medijske objave.

2. Posredovanje tretjim osebam:

 • upravitelj lahko posreduje tretjim osebam vse posredovane podatke o najdbah razen točne lokacije;
 • javnim institucijam, katerih pristojnosti segajo na področje upravljanja s samoniklimi glivami za namene izvajanja politik in poročanja;
 • raziskovalnim in izobraževalnim organizacijam, ki imajo interes za nadaljnjo obdelavo podatkov;
 • tujim podatkovnim zbirkam za namene spremljanja stanja in načrtovanja ukrepanja na evropski in svetovni ravni;
 • javni vpogled v podatke vsem uporabnikom portala Boletus informaticus;
 • vpogled in prenos podatkov vsem uporabnikom portala Boletus informaticus.

Določila v zvezi z varstvom osebnih podatkov in morebitnim posredovanjem tretjim osebam, so vključena v Politiko zasebnosti.

Uporaba portala in podatkov, ki se nahajajo na portalu, je dovoljena izključno v nekomercialne namene.

Moralne avtorske pravice

Upravitelj ter druge pravne in fizične osebe, ki uporabljajo podatke portala, morajo pri uporabi podatkov spoštovati moralne avtorske pravice uporabnikov. To še posebej pomeni za uporabo posameznih fotografij, katerim ne smejo odstraniti navedbe avtorja (tudi če je ta voden pod oznako “Anonimen”) in sklica na portal Boletus informaticus. Pri uporabi podatkov portala je treba kot vir navesti:

Boletus informaticus - Elektronski informacijski sistem za beleženje in kartiranje vrst gliv v Sloveniji. Gozdarski inštitut Slovenije (datum prenosa podatkov).

Prekinitev sodelovanja

Uporabnik lahko kadarkoli odstopi od uporabe sistema in zahteva bodisi zaprtje uporabniškega računa in/ali popoln izbris podatkov. Pisno zahtevo se naslovi na naslov: nikica.ogris@gozdis.si. V zahtevi uporabnik določi, katere vrste podatkov želi izbris: osebni podatki, podatki uporabnika o najdbah, fotografije uporabnika o najdbah. Zahtevo za izbris lahko uporabnik poda tudi iz svojega uporabniškega računa.

V tem primeru bo upravitelj ukinil uporabniški račun in izbrisal podatke uporabnika iz svojega sistema. Uporabnik ne more zahtevati izbrisa podatkov pri drugih pravnih in fizičnih osebah, ki so jim bili podatki že posredovani ali so si jih sami prenesli s portala.

Samodejno obveščanje naročnikov

Uporabniki portala se lahko naročijo na samodejno obveščanje o novih potrjenih najdbah izbranih vrst. Pri tem morajo predložiti naslov svoje e-pošte. Naročniki lahko kadarkoli prekinejo prejemanje e-poštnih sporočil iz spletnega mesta Boletus informaticus. Navodila kako prekiniti prejemanje e-poštnih sporočil, so navedena v vsakem e-poštnem sporočilu in v modulu za Naročanje na obvestilo o novih najdbah.

Politika zasebnosti

Splošna določila

V tem dokumentu je opisana politika zasebnosti na spletnem portalu Boletus informaticus. Politika se nanaša na spletno, mobilno in namizno različico aplikacije. Upravitelj spletnega portala Boletus informaticus je Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljevanju: upravitelj). V politiki zasebnosti je opredeljeno, kako upravljamo z osebnimi podatki uporabnikov portala, ki nam jih uporabnik posreduje ob registraciji.

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke skrbno varujemo in pri njihovi obdelavi ravnamo skladno z veljavno zakonodajo.

Z uporabo portala uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino politike zasebnosti.

Politiko zasebnosti lahko kadarkoli spremenimo ali dopolnimo. Ob vsaki spremembi politike zasebnosti upravitelj obvesti vse registrirane uporabnike. Uporabnik z uporabo portala po spremembi ali dopolnitvi politike zasebnosti potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Zbiranje osebnih podatkov

Pri registraciji v spletni portal ali mobilno aplikacijo morate vnesti osebne podatke: vaše ime in priimek, naslov elektronske pošte, telefon, jezik uporabniškega vmesnika, članstvo v gobarskem/mikološkem društvu, stopanja naziva determinator. Ti podatki morajo biti pravilni, saj le tako lahko skrbniki portala stopijo v stik z vami, kadar je to potrebno zaradi preverjanja pravilne določitve vrste ali lokacije na terenu.

Uporabnik se v postopku registracije odloči ali sta njegovo ime in priimek vidna javnosti pri vsakemu vnesenemu podatku ali bodo njegovi podatki o najdbah vrst označeni kot anonimni. Če se odločite za objavo imena in priimka, bo to ostalo vidno tudi pri morebitnih prenosih podatkov v druge sisteme ali pri prenosih podatkov, ki so vidni javnosti in jih lahko k sebi prenese katerikoli uporabnik portala.

Če se odločite za vnos podatkov pod oznako »Anonimen«, morate pri registraciji obkljukati možnost »Anonimen«. V tem primeru ime in priimek ne bosta vidna javnosti niti ne bosta posredovana tretjim osebam pri prenosu v druge sisteme, vidijo pa ju lahko skrbniki portala, ki preverjajo pravilnost vnesenih podatkov in vas lahko v zvezi s tem tudi kontaktirajo.

Registrirani uporabnik lahko kadarkoli spremeni svoje osebne podatke podane ob registraciji v modulu za opravljanje uporabniškega računa vključno s spremembo anonimnosti. Če se uporabnik za anonimnost odloči naknadno, se bodo vsi nadaljnji podatki označili za javnost kot anonimni, vsi starejši podatki, ki jih je uporabnik vnesel pred spremembo anonimnosti, ostanejo javnosti predstavljeni z njegovim imenom in priimkom.

Ne glede na zgornjo izbiro, kontaktni podatki določitelja (naslov e-pošte in telefon) niso v nobenem primeru vidni javnosti in so shranjeni le na strežnikih upravitelja, na katerih uporabljamo varno tehnologijo in programe za zaščito zasebnosti. Kontaktni podatki so vidni le skrbnikom sistema Boletus informaticus, ki so bodisi zaposleni pri upravitelju ali partnerskih organizacijah upravitelja. Upravitelj in skrbniki zbirke Boletus informaticus se zavezujejo, da kontaktnih podatkov ne bodo posredovali tretjim osebam, razen zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev ali zahtev pristojnih sodišč, vladnih in upravnih organov, organov pregona ali drugih organov.

Javni vpogled v podatke na portalu je omogočen vsem uporabnikom, nove podatke o najdbah gliv in drugih organizmov pa lahko vnašajo le registrirani uporabniki.

Otroci

Ker je varovanje zasebnosti otrok med obiskom spleta nadvse pomembno, starše, skrbnike in učitelje spodbujamo, naj bodo ob svojih otrocih, ko le-ti brskajo po medmrežju, sodelujejo z njimi in spremljajo njihove elektronske dejavnosti.

Upravitelj ne želi zbirati osebnih podatkov otrok, mlajših od 18 let. Če bi starši, skrbniki ali učitelji ugotovili, da so nam otroci, za katere so odgovorni, kljub temu dali na razpolago osebne podatke, prosimo starše ali skrbnike, da se povežejo z nami in nam sporočijo, ali naj se ti podatki zbrišejo. Na osnovi tega bomo sprejeli vse potrebne ukrepe za izbris osebnih podatkov otrok mlajših od 18 let.

Zbiranje neosebnih podatkov

Poleg osebnih podatkov se na portalu zbirajo tudi nekateri drugi neosebni podatki: tip brskalnika, spletna mesta iz katerih so uporabniki napoteni na našo stran (angl. Referring sites), datum in ura prijave vsakega uporabnika, število vnosov, ki jih naredi vsak uporabnik (tudi če je javnosti viden kot “Anonimen”). Namen zbiranja teh podatkov je, da bolje razumemo, kako obiskovalci uporabljajo portal. Statistika uporabe portala v agregirani obliki se uporablja tudi za namene poročanja, v medijskih objavah in morebitnih drugih poročanjih upravitelja o delovanju portala.

Piškotki

Spletna stran Boletus informaticus uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Tako vas lahko prepoznamo, ko se vrnete na našo stran. Uporabljamo naslednje piškotke:

 • ASP.NET_Sessionid: omogoča vodenje seje znotraj aplikacije, trajanje: seja
 • lang: hrani podatek o izbranem jeziku, trajanje: 10 let

Zavezujemo se, da podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Piškotke lahko izbrišete ali onemogočite z nastavitvami v vašem brskalniku. V primeru, da boste onemogočili piškotke, vam portal morda ne bo deloval pravilno.

Dodatne informacije

Če imate glede portala dodatne informacije, lahko pišete skrbniku portala: nikica.ogris@gozdis.si.

Različica z dne 17. 7. 2023

O portalu Pogoji uporabe Piškotki ISSN 2670-7705 Statistika obiskov Kontakt Povezave